Irmak Şenol

1999 yılı Antalya doğumlu, Sabancı Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencisi. Lise yıllarında ABD’de bulunarak NACEL programına katıldı ve TMBA (Teenage Business Admi...

Tetkik Her Zaman İlaçlı mı Yapılmalıdır

“Boyalı tetkik” olarak da hastalarca adlandırılabilen ve vücuda bir madde (kontrast) verilerek yapılan tetkiklere zaman zaman ihtiyaç duyulur. Bu kontrast hem BT hem MR için hem de diğer ra...

Açık MR Nedir?

Manyetik Rezonans Görüntüleme pek çok durumda oldukça duyarlı bir yöntemdir. 150-180 cm uzunluğunda ve 55-70 cm çapında bir tünel benzeri yapısı bulunur. Standart bir Mr tetkiki duruma...

Baş Ağrısı ve Görüntüleme

Baş ağrısı çok sık rastlanan bir bulgudur. Çok sayıda nedeni vardır. Beyin ağrısız bir organdır. Baş ağrısı beyin zarları, beyin damarları veya kafa kemiklerinden kaynaklanabilir...

Radyoloji Tetkiklerinde Raporlanan Kistler

Kist bir duvarı bulunan ve içi sıvı dolu boşluk anlamındadır. Bazen Akciğerde olduğu gibi içi hava dolu aolan “hava kistleri” de bulunur. Vücudun meme, böbrek, beyin vs gibi herhangi bi...

Radyolojik Tetkiklerde Çıkan Tesadüfi Bulgular

Radyolojik tetkikler oldukça duyarlı yöntemlerdir. Bazı durumlarda tetkik nedeni ve hastalık ile bağımsız bulgular çıkabilir ve raporlarda yer alır. Bunlar insidental (tesadüfi) bulgula...

Sezen Gülkesen

1988 Ankara doğumlu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema – TV Bölümünü bitirdi. Kanada Trent Üniversitesinde Kültürel Çalışmalar üzerine dersler aldı ve İngiltere Bath-Spa Ünivers...

Arda Hadimioğlu

2019 yılında Bogaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinden mezun oldu. Halen Münih Teknik Üniversitesinde “Management and Technology” bölümünde yüksek lisans yapıyor. “OECD ülkeler...

Mahmut Gülerce

1984 doğumlu Kocaeli Üniv. Elektronik Bilgisayar Öğr. ve Akdeniz Üniv. Tıp Bilişimi ve biyo-istatistik bölümünden yüksek lisans mezunudur. Aynı Üniversitede sağlık bilişimi doktoras...

Nazmi Aytekin

1992 doğumlu, MKE Üniversitesi Bilgisayar Programlama önlisans ve Anadolu Üniversitesi lisans mezunu. Bilişim sistemlerinin topolojisi, güvenliği ve yönetimi konularında 10 yıllık deneyi...

Furkan Avcı

2003 yılında Bilgisayar Mühendisliği Lisans eğitimini tamamladı.Yapay zeka ve tıbbi görüntüleme alanıyla ilgilenerek Radyoloji ve derin öğrenme alanında tezini sundu ve 2019 yılında...

Dr Kamil Karaali

Dr. Kamil Karaali. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1993 yılında mezun oldu. 1998 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji ana bilim dalından uzmanlığını aldı. 2...

Dr. Muşturay Karçaaltıncaba

2001’de Radyoloji Uzmanlık eğitimini tamamladı. 2005’te Doçent, 2011’de Profesör oldu. Radyoloji üst ihtisasını 2001-2002 yıllarında ABD’de Milwaukee, Wisconsin’deki Medical College of Wi...

Dr. Mithat Haliloğlu

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Aynı fakültenin Radyoloji Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini 1993’te tamamladı. 1997’de doçent, 2003’te profesör oldu. Halen ...

Dr. Üstün Aydıngöz

Dr. Üstün Aydıngöz Ankara Fen Lisesi’ni ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Aynı fakültede radyoloji uzmanlık eğitimini aldı, 1992 ve 1996 yıllarında ABD’de St. ...

Dr. Mustafa ÖZMEN

Uzmanlık eğitimini Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı’nda 1991 de tamamladı. Aynı bölümde 1993 de doçent ve 2000 yılından beri aynı bölümde profesör ola...

Dr. Emel Durmaz

Meme Hastalıkları Radyolojisi Dr. Emel Durmaz halen Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde radyoloji profesörü olarak görev yapmakta olup 22 yıldır Meme Hastalıkları Radyolojisi alanın...

Dr. Kader Karlı Oğuz

Dr. Kader Karlı Oğuz 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden radyoloji uzmanlığını aldı, 2001 yılında Johns Hopkins Üniversitesi’nde fonksiyonel MRG teknikleri üzerin...

Bilgilendirme

Radinion, radyoloji bilişimi, radyoloji iş akışı optimizasyonu, cihaz planlama, iş analitiği, uzaktan ikinci görüş yazılım alt yapısı, yapay zeka çalışmaları yapar. Çok disiplinl...

Dr. Utku ŞENOL

1993 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde radyoloji uzmanlığını aldı. 1997 yılından itibaren aynı Fakülte Radyoloji Anabilim Dalında öğretim üyeliği yapmakta olup Manye...

Bilgilendirme

İKİNCİ GÖRÜŞ DANIŞMANLIK HİZMETİ İkinci görüş bir hasta hakkıdır. Radyoloji tetkikleri tanı ve tedavi kararı açısından kritik öneme sahiptir. Bazı özellikli tetkikler için t...

Hakkımızda

Radinion , sağlık bilişimi ve yazılımı alanında çalışan ve projeler üreten HELCON SAĞLIK YAZILIM AŞ. nin bir girişimidir. Bu girişim ile teleradyolojik hizmet ve proje danışmanlı...

Helcon Sağlık Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Sağlık bilişimi alanında uzun yıllara dayalı akademik birikim ve hizmet deneyiminden güç almaktadır. İşbirliğine açık, deneyim ve hayali bir araya getiren “daha iyi toplum sağlığı...

Ücretsiz Danışma İçin

HELCON AŞ ve RADİNİON ilke olarak kamu ve birey sağlığını önceler. Radyolojik tetkikler karmaşık süreçlerdir ve çok sayıda tıbbi soru oluşturur. Bu süreçlere ilişkin soruların...

Güvenlik ve Mahremiyet

Sağlık bilgilerinin paylaşılması ve işlenmesi özel bilgi güvenliği ve gizlilik önlemleri gerektirir. Radinion bu konudaki her türlü uluslararası standarta titizlikle uymakta ve bu alan...

Ekibimiz

HELCON AŞ, sağlık bilişimi alanında çalışmak isteyen gençler ve bu alanda deneyimlileri bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Radinion ekibi, teleradyoloji, radyoloji bilişimi, bilgi güve...

Hangi Konuları Danışabilirim

Radinion pek çok alandan deneyimli ekibi ile radyoloji alanında Bilişim-İletişim Teknolojilerini etkin biçimde kullanmayı hedefler ve projeler üretir. Bu kapsamda, radyolojik tetkikler ya d...

Radyolojik Tetkikler

Radyolojik tetkikler sağlık alanında tanıda önemli yer tutar ve son yıllarda çok etkin bir rol almıştır. MR, mamografi, BT, Anjiografi gibi yöntemlerdir. Yüksek hacimli ve teknik açıd...

Dr. Özlem Barutçu

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1996 yılında Radyoloji uzmanlığını aldı. 1996 -1997 yıllarında “Children Hospital, University of California” da Çocuk Radyolojisi alanında çal...

Dr. Adnan Kabaalioglu

Abdomen ve Genito-Üriner Sistem Hastalıkları Radyolojisi 1992 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Radyoloji uzmanlığını aldı. “Massachusettes General ” Hastanesinde non vas...