Irmak Şenol

1999 yılı Antalya doğumlu, Sabancı Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencisi. Lise yıllarında ABD’de bulunarak NACEL programına katıldı ve TMBA (Teenage Business Administration) belgesi alarak hem uluslararası yönetim hem de girişim alanına adım attı. 2019 yı...

Açık MR Nedir?

Manyetik Rezonans Görüntüleme pek çok durumda oldukça duyarlı bir yöntemdir. 150-180 cm uzunluğunda ve 55-70 cm çapında bir tünel benzeri yapısı bulunur. Standart bir Mr tetkiki duruma göre değişmekle beraber ortalama 20-30 dk sürer. Bazı hastalar, klastrofobi (kapalı yerde kal...

Baş Ağrısı ve Görüntüleme

Baş ağrısı çok sık rastlanan bir bulgudur. Çok sayıda nedeni vardır. Beyin ağrısız bir organdır. Baş ağrısı beyin zarları, beyin damarları veya kafa kemiklerinden kaynaklanabilir. Baş ağrısı yalnız başına olabildiği gibi, başka belirtilerle birlikte bulunabilir. Baş a...

Radyoloji Tetkiklerinde Raporlanan Kistler

Kist bir duvarı bulunan ve içi sıvı dolu boşluk anlamındadır. Bazen Akciğerde olduğu gibi içi hava dolu aolan “hava kistleri” de bulunur. Vücudun meme, böbrek, beyin vs gibi herhangi bir bölgesinde, US, BT, MR gibi tetkiklerde kist sıklıkla rastanan bir bulgudur. Raporda “kist” ile...

Sezen Gülkesen

1988 Ankara doğumlu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema – TV Bölümünü bitirdi. Kanada Trent Üniversitesinde Kültürel Çalışmalar üzerine dersler aldı ve İngiltere Bath-Spa Üniversitesinde Senaryo Yuksek Lisansını tamamladı. Daha sonra sağlık bilişimi sektöründe proje yö...

Arda Hadimioğlu

2019 yılında Bogaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinden mezun oldu. Halen Münih Teknik Üniversitesinde “Management and Technology” bölümünde yüksek lisans yapıyor. “OECD ülkeleri ve Türkiye’de karşılaştırmalı Radyoloji tetkik uygunluğu” başlıklı çalışma yaptı. HE...

Mahmut Gülerce

1984 doğumlu Kocaeli Üniv. Elektronik Bilgisayar Öğr. ve Akdeniz Üniv. Tıp Bilişimi ve biyo-istatistik bölümünden yüksek lisans mezunudur. Aynı Üniversitede sağlık bilişimi doktorası yapıyor. Bilgi sistemleri mimarisi ve finansal teknoloji alanlarında 15 yılı aşkın deneyime...

Nazmi Aytekin

1992 doğumlu, MKE Üniversitesi Bilgisayar Programlama önlisans ve Anadolu Üniversitesi lisans mezunu. Bilişim sistemlerinin topolojisi, güvenliği ve yönetimi konularında 10 yıllık deneyime sahiptir. Radinion girişiminde API, entegrasyon, sunucu ve network konularında danışmanlık y...

Furkan Avcı

2003 yılında Bilgisayar Mühendisliği Lisans eğitimini tamamladı.Yapay zeka ve tıbbi görüntüleme alanıyla ilgilenerek Radyoloji ve derin öğrenme alanında tezini sundu ve 2019 yılında yüksek lisansını tamamladı. Halen Osman Gazi Üniversitesinnde Bilgi Güvenliği alanında dokt...

Dr Kamil Karaali

Dr. Kamil Karaali. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1993 yılında mezun oldu. 1998 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji ana bilim dalından uzmanlığını aldı. 2005 yılında Doçentliğini, 2010 yılında Profesörlüğunü aldı. 2012-2014 yılları arasın...

Dr. Mustafa ÖZMEN

Uzmanlık eğitimini Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı’nda 1991 de tamamladı. Aynı bölümde 1993 de doçent ve 2000 yılından beri aynı bölümde profesör olarak görev yapıyor. 1991’de Kings College, Londra’da Radyoloji ve Kadın Hastalıkları ve Doğ...

Dr. Emel Durmaz

Meme Hastalıkları Radyolojisi Dr. Emel Durmaz halen Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde radyoloji profesörü olarak görev yapmakta olup 22 yıldır Meme Hastalıkları Radyolojisi alanında çalışıyor. Meme hastalıklarında LASER teknikleri projesi katılımcısı. BIRADS, standardi...

Bilgilendirme

Radinion, radyoloji bilişimi, radyoloji iş akışı optimizasyonu, cihaz planlama, iş analitiği, uzaktan ikinci görüş yazılım alt yapısı, yapay zeka çalışmaları yapar. Çok disiplinli çalışma gerektiren bu alanlarda proje partnerliği sunan bir girişimdir. Bu konularla ilgili a...

Dr. Utku ŞENOL

1993 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde radyoloji uzmanlığını aldı. 1997 yılından itibaren aynı Fakülte Radyoloji Anabilim Dalında öğretim üyeliği yapmakta olup Manyetik Rezonans Görüntüleme, Erişkin ve Çocuk Nöroradyolojisi konularında çalışıyor. 2005 y�...

Bilgilendirme

İKİNCİ GÖRÜŞ DANIŞMANLIK HİZMETİ İkinci görüş bir hasta hakkıdır. Radyoloji tetkikleri tanı ve tedavi kararı açısından kritik öneme sahiptir. Bazı özellikli tetkikler için tedavi sürecini değiştirebilecek ikinci görüş danışmanlık gerekebilmektedir. Radinion hastal...

Hakkımızda

Radinion , sağlık bilişimi ve yazılımı alanında çalışan ve projeler üreten HELCON SAĞLIK YAZILIM AŞ. nin bir girişimidir. Bu girişim ile teleradyolojik hizmet ve proje danışmanlığı sunarak dünyada yükselen trend olan teletıp sürecinin  öncüsü olmayı hedeflemiştir. Bu ...

Ücretsiz Danışma İçin

HELCON AŞ ve RADİNİON ilke olarak kamu ve birey sağlığını önceler. Radyolojik tetkikler karmaşık süreçlerdir ve çok sayıda tıbbi soru oluşturur. Bu süreçlere ilişkin sorularınızı bize mail ile iletmeniz durumunda olanaklarımız ölçüsünde ve makul sürede sizleri bilgil...

Güvenlik ve Mahremiyet

Sağlık bilgilerinin paylaşılması ve işlenmesi özel bilgi güvenliği ve gizlilik önlemleri gerektirir. Radinion bu konudaki her türlü uluslararası standarta titizlikle uymakta ve bu alanda çalışmaktadır. Danışmanlık talepleriniz üçüncü şahıslarla paylaşılmayacak, özel g...

Ekibimiz

HELCON AŞ, sağlık bilişimi alanında çalışmak isteyen gençler ve bu alanda deneyimlileri bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Radinion ekibi, teleradyoloji, radyoloji bilişimi, bilgi güvenliği, sağlıkta dijital okuryazarlık gibi farklı alanlarda çalışan teknik uzmanlardan ve rad...

Hangi Konuları Danışabilirim

Radinion pek çok alandan deneyimli ekibi ile radyoloji alanında Bilişim-İletişim Teknolojilerini etkin biçimde kullanmayı hedefler ve projeler üretir. Bu kapsamda, radyolojik tetkikler ya da tetkik süreci ile ilgili kurumsal ya da kişisel olarak bizimle temasa geçebilirsiniz. Radyoloji...

Radyolojik Tetkikler

Radyolojik tetkikler sağlık alanında tanıda önemli yer tutar ve son yıllarda çok etkin bir rol almıştır. MR, mamografi, BT, Anjiografi gibi yöntemlerdir. Yüksek hacimli ve teknik açıdan özellikli verilerdir. Radinion bu verilerin pek çok amaçla işlenebilmesi için projeler üret...