Radyolojik tetkikler oldukça duyarlı yöntemlerdir. Bazı durumlarda tetkik nedeni ve hastalık ile bağımsız bulgular çıkabilir ve raporlarda yer alır. Bunlar insidental (tesadüfi) bulgulardır. Doğumsal ya da başka bir nedene bağlı olabilir. Hekiminiz bu bulguyu değerlendirecek, en uygun öneriyi yapacak, gerektiğinde ilgili radyoloğunuzla temasa geçecek veya izlem tetkik önerecektir.