Dr. Saim Yılmaz

Vasküler ve Nonvasküler Girişimsel Radyoloji Dr. Saim Yılmaz, 1992 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden radyoloji uzmanlığını aldı ve aynı birimde 2011 yılına kadar öğretim üyeliği yaptı. 1992 yılınan beri girişimsel radyoloji alanında çalışmakta olup halen...

Dr. Emel Durmaz

Meme Hastalıkları Radyolojisi Dr. Emel Durmaz halen Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde radyoloji profesörü olarak görev yapmakta olup 22 yıldır Meme Hastalıkları Radyolojisi alanında çalışıyor.

Dr. Kader Karlı Oğuz

Çocuk ve Erişkin Beyin-Sinir Hastalıkları Radyolojisi Dr. Kader Karlı Oğuz 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden radyoloji uzmanlığını aldı, 2001 yılında Johns Hopkins Üniversitesi’nde fonksiyonel MRG teknikleri üzerinde çalıştı, 2011 yılından itibaren H...

Dr. Utku ŞENOL

Çocuk ve Erişkin Beyin-Sinir Hastalıkları Radyolojisi 1993 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde radyoloji uzmanlığını aldı. 1997 yılından itibaren aynı Fakülte Radyoloji Anabilim Dalında öğretim üyeliği yapmakta olup Manyetik Rezonans Görüntüleme, Erişkin ve ...

Dr. Özlem Barutçu

Kalp Damar Hastalıkları ve Abdomen Hastalıkları Radyolojisi Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1996 yılında Radyoloji uzmanlığını aldı. 1996 -1997 yıllarında “Children Hospital, University of California” da Çocuk Radyolojisi alanında çalışmalarda bulundu. 1998-2002 yıll...

Dr. Adnan Kabaalioglu

Abdomen ve Genito-Üriner Sistem Hastalıkları Radyolojisi 1992 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Radyoloji uzmanlığını aldı. “Massachusettes General ” Hastanesinde non vasküler girişimsel radyoloji alanında çalıştı. 1994 yılından itibaren Akdeniz Üniversitesi’n...