Uzmanlık eğitimini Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı’nda 1991 de tamamladı. Aynı bölümde 1993 de doçent ve 2000 yılından beri aynı bölümde profesör olarak görev yapıyor.

1991’de Kings College, Londra’da Radyoloji ve Kadın Hastalıkları ve Doğum bölümlerinde, 1993’de Medical College of Wisconsin ve 1997’de Clevland Clinics Radyoloji bölümlerinde bulundu. 2007 yılında Insead, Fransa’da liderlik eğitimi programına katıldı.

4 yıl Tıp Bilişimi Derneği Başkanlığı görevini üstlendi. IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) International üyesi ve Türkiye temsilciliğini yürüttü. 12 yıl süre ile Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Genel Direktörlüğünü yaptı. 2005 yılından beri sağlık ve görüntüleme bilişimi, yönetimi ve ekonomisi alanında çalışıyor. Maliye, Sağlık ve Çalışma Bakanlıklarının ortaklaşa yaptığı “Sağlık hizmetleri finansman yapısının güçlendirilmesi ve yeniden yapılandırılması için altyapı geliştirilmesi projesi” nin yöneticiliğini yaptı. Halen Avrupa Radyoloji Topluluğu (ESR) “E-sağlık ve Bilişim Komitesi” üyesi. Radinion radyolojik iş akış süreçleri, görüntüleme bilişim ve yönetimi danışmanlığı yapıyor.