Uzmanlık eğitimini Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı’nda 1991 de tamamladı. Aynı bölümde 1993 de doçent ve 2000 yılında profesör oldu. Halen aynı bölümde profesör olarak görev yapıyor.

1991’de Kings College, Londra’da Radyoloji ve Kadın Hastalıkları ve Doğum bölümlerinde, 1993’de Medical College of Wisconsin ve 1997’de Clevland Clinics Radyoloji bölümlerinde bulundu. 2007 yılında Insead, Fransa’da eğitim programına katıldı.

Onkoloji, sindirim sistemi, karın hastalıkları, üroloji ve kadın hastalıkları radyolojisi ile, ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme ve tıp bilişimi uygulamaları ile ilgileniyor.