1993 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde radyoloji uzmanlığını aldı. 1997 yılından itibaren aynı Fakülte Radyoloji Anabilim Dalında öğretim üyeliği yapmakta olup Manyetik Rezonans Görüntüleme, Erişkin ve Çocuk Nöroradyolojisi konularında çalışıyor. 2005 yılından beri sağlık bilişimi alanıyla ilgileniyor, 2013 yılında bu alanda “radyolojik tetkik uygunluğu ve karar destek sistemi” alanın daki tezi ile doktorasını tamamladı. Halen AÜTF ‘de tam zamanlı profesör olarak görev yapıyor ve Nöroradyoloji Bilim Dalı Başkanlığını yürütüyor. Radyoloji alanlarındaki çalışmalarının yanı sıra Tıp Eğitimi ve Tıp Bilişimi alanlarında çalışmakta olup bu alanlarda ulusal ve uluslararası çeşitli organizasyonlarda üye ya da yönetici olarak bulundu, çeşitli araştırma ve projelerde araştırmacı ve yürütücü olarak yer aldı.

Avrupa Birliği Erasmus plus kapsamında E-MEDIVIP Tıp Bilişimi e-öğrenme projesinde katılımcı ve danışman olarak yer aldı, proje başarıyla tamamlanarak Ulusal Kaklkınma Ajansı tarafından “örnek proje” olarak ilan edildi..

IHE (Integrating the Healhcare Enterprise) TURKEY kurucu başkanıdır. IHE Birinci Dünya Zirvesi ve 13. IHE- Avrupa Connectathon” unu Istanbul’da düzenledi. IHE Europe yürütme kurulu ve altı yıl ESR (Avrupa Radyoloji Birliği) MIR (management in radiology) üyeliği yaptı.

AÜTF Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi yüksek lisans ve doktora programı eğiticiliğine devam ediyor. Yapay zeka, karar destek sistemleri, metin madenciliği, uzaktan eğitim, teleradyoloji, teletıp, tetkik uygunluğu, radyoloji standartları konuları gibi alanlarda çalışıyor. Görüntüleme bilişimi alanında resmi kurumlar da dahil olmak üzere çok sayıda danışmanlık yaptı. Radinion ve Helcon Aş projeler koordinatörü.