Çocuk ve Erişkin Beyin-Sinir Hastalıkları Radyolojisi

1993 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde radyoloji uzmanlığını aldı. 1997 yılından itibaren aynı Fakülte Radyoloji Anabilim Dalında öğretim üyeliği yapmakta olup Manyetik Rezonans Görüntüleme, Erişkin ve Çocuk Nöroradyolojisi konularında çalışıyor. Halen AÜTF ‘de tam zamanlı profesör olarak görev yapıyor ve Nöroradyoloji Bilim Dalı Başkanlığını yürütüyor. Radyoloji alanlarındaki çalışmalarının yanı sıra Tıp Eğitimi ve Tıp Bilişimi alanlarında çalışmakta olup bu alanlarda ulusal ve uluslararası çeşitli organizasyonlarda üye ya da yönetici olarak bulundu, çeşitli araştırma ve projelerde araştırmacı ve yürütücü olarak yer aldı.