Radinion pek çok alandan deneyimli ekibi ile radyoloji alanında Bilişim-İletişim Teknolojilerini etkin biçimde kullanmayı hedefler ve projeler üretir. Bu kapsamda, radyolojik tetkikler ya da tetkik süreci ile ilgili kurumsal ya da kişisel olarak bizimle temasa geçebilirsiniz. Radyolojide iş akışı, veri işleme, görüntü işleme, yapay zeka uygulamaları, radyasyon doz kaydı, telekonsültasyon  başlıkları bazı örneklerdendir. 

Radinion tıbbi görüntülemeler için uzaktan ikinci görüş  yazılım projesi hazırlamaktadır. Bu alanda teknik çözüm ve tıbbi ilkeleri ile örnek olmak hedefi vardır. Uzaktan radyolojik ikinci görüş çok hızlı gelişen ve önemli gereksinim duyulan bir alandır. İkinci görüş talep edilen durumlarda radyolojik tetkikler, ilişkili bilgiler ve hasta ya da hekiminin soruları göz önünde bulundurularak o alanda özel uzmanlığı bulunan danışmanlarca bir  görüş hazırlanır. Bu görüş, yorum ve öneriler içerir,  bilgilendirme amaçlıdır, sağlık hizmeti değildir ve mutlaka hastayı takip eden ilgili hekim ile birlikte değerlendirilmelidir.