Teletıp nedir

Teletıp dijital devrim sonrası daha sık gündeme gelen ve bilişim teknolojileri kullanarak uzaktan hasta bakımı, izlemi ya da desteği anlamındadır. Henüz çözülmeyi bekleyen teknik, medikolegal konular olmakla birlikte, dünyada hızla gelişmektedir. Kaçınılmaz olarak uygulama alanı bulması beklenmektedir. HELCON AŞ ve RADİNİON bu konuda çalışan yerli bir girişimdir, hem ulusal hem uluslararası alanda öncü olma vizyonu vardır.

Yapay Zeka nedir

Yapay zeka insan zihinsel işlevlerinin bilgisayar teknolojileri aracılığıyla taklit edildiği bilimsel bir alandır. Pek çok sektörde kullanılmaktadır. Satranç oynama, ses tanıma, metin madenciliği, görüntü işleme yapay zeka alanlarına örneklerdendir. Sağlık alanında son yıllarda güncel bir konudur. Özellikle radyoloji, patoloji gibi alanlarda hastalık tanımaya yardımcıdır. Yapay zeka hekim yerini almak amaçlı değildir, hekime yardımcı bir araçtır.

Neden Radyoloji

Teknolojik gelişmeler ile radyoloji sağlık alanında özel yer kazanmış ve tıbbi süreçleri etkilemiştir. Radyolojik görüntülerin bilişim alanına entegre olması yıllar süren standart çalışmaları ile kolaylaşmıştır. Bu nedenle sağlık bilişimi alanında radyoloji bilişim teknolojilerinin etkin olarak kullanıldığı öncü bir branştır. Teletıp ve sağlıkta yapay zekanın öncüsü olup çok sayıda araştırma ve uygulama alanı bulmuştur.

Projelerinize nasıl katılabiliriz

HELCON AŞ ve onun radyolojik bilişim girişimi olan RADİNİON işbirliğini ilke edinmiş ve çok sayıda disiplini bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Projelere katılma isteğiniz, fikriniz ya da öneriniz olduğunda lütfen bizimle temasa geçiniz.

Radyolojik İkinci Görüş Nedir

Bilgisayarlı Tomografi, Manyetik Rezonans Görüntüleme (EMAR), Mamografi gibi çekilmiş ve raporlanmış tetkikler bazı durumlarda özel uzmanlık alanı gerektirir. Radyolojik ikinci görüş bu durumlar için o alanda özel uzmanlığı ve deneyimi bulunan radyologlardan görüş almaktır. Radyolojik ikinci görüşün tanı doğruluğuna ve tedavi değişikliği ile sağlığa katkısı kanıtlanmıştır. İkinci görüş sadece radyoloji değil, diğer tıp alanlarında da uygulanmaktadır. Hasta hakları ve özerklik ilkesi gereğidir. Bilişim ve iletişim teknolojileri nedeniyle radyolojik ikinci görüşü uzaktan alma olanağı hızlı biçimde gelişmektedir.

Radyolojik ikinci görüş ile birincil raporlama arasında ne fark vardır

Radyolojik görüntüler için birinci raporlama esastır. Birinci raporlamanın hastaya en uygun tetkikin seçilmesi, tetkikin uygun biçimde gerçekleştirilmesi, gereğinde ilaçlı tetkik yapılması ve raporlandırılması gibi pek çok adımı vardır. Uzmanlık belgesi olan radyolog hekiminiz bunu en iyi biçimde yerinde getirmek üzere yetkilendirilmiştir. Radyolojik ikinci görüş birinci raporlamanın yerini almak amaçlı değildir.

Hangi durumlarda ikinci görüş talep edilebilir

Hastanın durumu ve hastalığına göre bazı tetkikler ilgili alanda özel deneyim sahibi ve alt dal uzmanlığı olan radyoloji uzmanlığı gerektirir. Hekiminizin tanı veya tedavi kararı açısından tetkikleriniz için ikinci görüş istemesi halinde bu görüşü uygun bulduğunuz bir uzmandan talep edebilirsiniz. Ayrıca hastalar da açıklanması gereken sorular oluşmuş ise, emin olmak istiyorsa ya da herhangi bir konuda açıklama gereksinimi duyarsa bizzat kendi isteğiniz ile ikinci görüş talep edebilir. Ancak bu durumda da ikinci görüş sonuçlarının ilgili hekiminizle paylaşmayı unutmayınız.

Radyolojik İkinci görüş ile birinci rapor arasında farklılık olması durumda ne olacaktır ?

İkinci görüş çok özel alanlarda uzmanlar tarafından verildiğinden bazı durumlarda birinci raporlamadan farklılıklar beklenir. Bu durum doğaldır ve araştırmalarla sabit bir bulgudur. Birinci raporlama ile farklılık olsun ya da olmasın ikinci görüşü mutlaka ilgili hekiminiz ile birlikte değerlendiriniz.

Radiniondan uzaktan ikinci görüş alabilir miyim

Radinion halen devam eden uzaktan ikinci görüş bilgi sistemi (UDBS) projesi kapsamında sınırlı sayıda ikinci görüş olanağı sunmaktadır. Radinion bu amaçla sizin ihtiyaç duyduğunuz alandaki en uygun uzmanı önerir ya da siz ilgili uzmanı tercih edebilirsiniz. Bu kapsamda bilgi güvenliği ve mahremiyet ilkelerine gerekli tüm titizlik ve uyum gösterilmektedir. Ancak başvuru sahibinin iznini alarak ve bu tetkik verileri kimliksizleştirilerek bu alanda araştırma ve eğitim amaçlı kullanılacaktır.

Radiniondan aldığım ikinci görüşü nasıl kullanacağım

Sistemimiz tarafından ikinci görüş aldığınızda mutlaka hastalığınızı takip eden ve tetkiki isteyen hekimle paylaşınız.

Tetkikleri sisteme nasıl yükleyeceğim

Radyolojik tetkikler yüksek hacimli verilerdir ve yüklenmesi için güçlü ağ bağlantısı gerektirir. Ne yazık ki ülkemizde standart ev ağ bağlantıları çoğunlukla asimetriktir yani indirme hızları yüksek iken yükleme hızları düşüktür. Hatta pek çok durumda yükleme hızları daha hızlı olması nedeniyle GSM üzerinden yapılan bağlantılarla yükleme hızları daha hızlı olabilmektedir. Tetkik yükleme aşaması zaman alıcı olabilir. Ancak sistemimiz size uzun sürse de kesinti olmaksızın yükleme uygulaması sunmaktadır. Eğer koşullarınız uygunsa size en yakın olan yüksek yükleme hızı bulunan yerlerden (örneğin metronet bağlantısı olan bir internet kafe ya da bir kurum) çok daha hızlı yükleyebilirsiniz. Öte yandan pazartesi-cumartesi günleri arasında 08:00-20:00 saatleri arasında teknik destek hattımız aracılığı ile yardım alabilirsiniz.

Radinion ekibi ile hastalığım ve tetkikim hakkında video ya da telefon görüşmesi yapabilir miyim?

Projemiz çıktısı olan yazılımımızı kullanacak girişimler için tüm mahremiyet ilkeleri gözetilerek bu görüşme olanağı sağlayan bir modülümüz mevcuttur. Ancak Radinion video görüşme hizmeti vermemektedir. Radinion’dan ikinci görüş talep etmeniz durumunda ikinci görüş size ulaştıktan sonraki bir hafta içinde Radinion ekibine sormak istediğiniz ek sorular olursa size yanıt vermekten memnuniyet duyacağız.

Ücretsiz Danışmanlık Alabilir miyim?

Radinion ekibi, radyolojik tetkiklere ilişkin sorularınıza ücretsiz olarak olanaklar ölçüsünde ve makul sürede yanıt sunmaktadır. Bu yanıtların bir öneri niteliğinde olduğunu ve sizi takip eden hekiminizin önerilerinin yerini almayacağını hatırlatmak isteriz. Bu sorular ve ilişkili yanıtlar, başvuran tarafından izin verildiği takdirde, toplumu bilgilendirme amaçlı blog ve forumlar aracılığı ile paylaşır.