Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1996 yılında Radyoloji uzmanlığını aldı. 1996 -1997 yıllarında “Children Hospital, University of California” da Çocuk Radyolojisi alanında çalışmalarda bulundu. 1998-2002 yılları arasında Başkent Üniversitesi’nde ve 2002-2007 yılları arasında Fatih Üniversitesi’nde Çocuk Radyolojisi ve Abdominal Radyoloji alanlarında öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2007 yılından itibaren Acıbadem Sağlık Grubunda tam zamanlı Radyoloji profesörü olarak Abdomen Radyolojisi ve Kalp-Damar Radyolojisi konularında çalışıyor. Kardiyak radyolojide ontoloji temelli yapılandırılmış raporlar ve kardiyak radyoloji “flip education (ters-yüz sınıf modeli ) projelerinde yer alıyor.