Radinion , sağlık bilişimi ve yazılımı alanında çalışan ve projeler üreten HELCON SAĞLIK YAZILIM AŞ. nin bir girişimidir. Bu girişim ile teleradyolojik hizmet ve proje danışmanlığı sunarak dünyada yükselen trend olan teletıp sürecinin  öncüsü olmayı hedeflemiştir. Bu kapsamda ulusal ve uluslararası alanda işbirlikleri sunar. Öte yandan radyolojik hizmetlerin değerlendirilmesi çok sayıda alt alan uzmanlığı gerektirir. Radinion, fiziksel olarak ulaşma olanağı olmayanlar için talep edilen her bir radyolojik tetkike ve soru için, ilgili alanda özel uzman olan akademisyenler aracılığıyla danışmanlık sunan bir platform amacını da taşımaktadır. Bu danışmanlık birinci raporlama ya da standart sağlık hizmeti değildir talep doğrultusunda öneri ve görüş sunulur.

Bu kapsamda hastalara, hekimlere, AR-GE çalışanlarına  ve kurumlara danışmanlık sunar, işbirlikleri vaad eder.