HELCON AŞ, sağlık bilişimi alanında çalışmak isteyen gençler ve bu alanda deneyimlileri bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Radinion ekibi, teleradyoloji, radyoloji bilişimi, bilgi güvenliği, sağlıkta dijital okuryazarlık gibi farklı alanlarda çalışan teknik uzmanlardan ve radyoloji sürecine hakim alt dal deneyimi bulunan radyologlardan oluşmaktadır. Bize katılmak için lütfen temasa geçiniz.