Çocuk ve Erişkin Beyin-Sinir Hastalıkları Radyolojisi

Dr. Kader Karlı Oğuz 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden radyoloji uzmanlığını aldı, 2001 yılında Johns Hopkins Üniversitesi’nde fonksiyonel MRG teknikleri üzerinde çalıştı, 2011 yılından itibaren Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde radyoloji profesörü olarak görev yapıyor. Halen aynı Üniversite’de Nöroradyoloji biriminin sorumlusu olup nöroradyoloji ve çocuk nöroradyoloji alanlarında çalışıyor. 2017 yılında UMRAM’daki çalışmaları nedeniyle Bilkent Üniversitesi tarafından “Adjunct Professor” ünvanı verildi. Çok sayıda ve çok disiplinli araştırma ve projeler yürüttü ve uluslararası endekslere kayıtlı dergilerde 177 bilimsel makalesi bulunuyor.