Bu sorunun tek bir yanıtı yoktur. Tümör kuşkusu olan vücut bölgesi, kimi durumlarda hasta yaşı ve hastaya ait özellikler, hatta incelemenin yapıldığı merkezin olanakları ve deneyim-tercihine göre değişir. Farklı radyolojik tetkikler farklı prensiplere göre çalışır ve birbirlerine göre avantajları ve dezavantajları vardır. Örneğin, akciğer görüntülemede çoğunlukla akciğerdeki hava ve damarsal yapıların ayrımına duyarlı olan BT tercih edilir. PET (Pozitron Emisyon Tomografisi) ve nükleer tıp yöntemleri de tümör görüntülemede duruma göre önemlidir

. Ultrason incelemesi hızlı, pratik olması nedeniyle etrafından kemik ve hava olmayan organlar için kullanılan yöntemlerden biridir.

Mamografi de meme görüntülemede en sık kullanılan yöntemlerden biridir, ancak hastaya ve hastalığına ait faktörler ve özellikler nedeniyle US veya MR incelemeleri de eklenebilir.

Duruma göre uygun tetkiki size hekiminiz önerecektir.