Tetkik Her Zaman İlaçlı mı Yapılmalıdır

“Boyalı tetkik” olarak da hastalarca adlandırılabilen ve vücuda bir madde (kontrast) verilerek yapılan tetkiklere zaman zaman ihtiyaç duyulur. Bu kontrast hem BT hem MR için hem de diğer ra...

Açık MR Nedir?

Manyetik Rezonans Görüntüleme pek çok durumda oldukça duyarlı bir yöntemdir. 150-180 cm uzunluğunda ve 55-70 cm çapında bir tünel benzeri yapısı bulunur. Standart bir Mr tetkiki duruma...

Baş Ağrısı ve Görüntüleme

Baş ağrısı çok sık rastlanan bir bulgudur. Çok sayıda nedeni vardır. Beyin ağrısız bir organdır. Baş ağrısı beyin zarları, beyin damarları veya kafa kemiklerinden kaynaklanabilir...

Radyoloji Tetkiklerinde Raporlanan Kistler

Kist bir duvarı bulunan ve içi sıvı dolu boşluk anlamındadır. Bazen Akciğerde olduğu gibi içi hava dolu aolan “hava kistleri” de bulunur. Vücudun meme, böbrek, beyin vs gibi herhangi bi...

Radyolojik Tetkiklerde Çıkan Tesadüfi Bulgular

Radyolojik tetkikler oldukça duyarlı yöntemlerdir. Bazı durumlarda tetkik nedeni ve hastalık ile bağımsız bulgular çıkabilir ve raporlarda yer alır. Bunlar insidental (tesadüfi) bulgula...