Açık MR Nedir?

Manyetik Rezonans Görüntüleme pek çok durumda oldukça duyarlı bir yöntemdir. 150-180 cm uzunluğunda ve 55-70 cm çapında bir tünel benzeri yapısı bulunur. Standart bir Mr tetkiki duruma göre değişmekle beraber ortalama 20-30 dk sürer. Bazı hastalar, klastrofobi (kapalı yerde kal...

Baş Ağrısı ve Görüntüleme

Baş ağrısı çok sık rastlanan bir bulgudur. Çok sayıda nedeni vardır. Beyin ağrısız bir organdır. Baş ağrısı beyin zarları, beyin damarları veya kafa kemiklerinden kaynaklanabilir. Baş ağrısı yalnız başına olabildiği gibi, başka belirtilerle birlikte bulunabilir. Baş a...

Radyoloji Tetkiklerinde Raporlanan Kistler

Kist bir duvarı bulunan ve içi sıvı dolu boşluk anlamındadır. Bazen Akciğerde olduğu gibi içi hava dolu aolan “hava kistleri” de bulunur. Vücudun meme, böbrek, beyin vs gibi herhangi bir bölgesinde, US, BT, MR gibi tetkiklerde kist sıklıkla rastanan bir bulgudur. Raporda “kist” ile...