MADDDE 1: TARAFLAR

1.1: SATICI:

Ünvanı: HELCON SAĞLIK YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adresi: Uluç Mh. 1164 Sk.Şefik Aker Sit. A blok No:10 KONYAALTI/ANTALYA

Telefon: 02422293132

GSM: 05526993132

Mersis no: 0461085883300001

1.2: ALICI (“TÜKETİCİ”):

HELCON SAĞLIK YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ altında faaliyet gösteren bir girişim olan www.radinion.com sitesine üye olan ve ikinci görüş alan tüm üyeler tüketicidir.

MADDE 2 : KONU

İşbu sözleşmenin konusu TÜKETİCİ nin Radinion.com internet sitesinden elektronik ortamda sipariş ettiği aşağıda niteliği ve hizmet bedeli belirtilen ikinci görüş satışı ve sonucunun iletilmesi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin korunması Hakkındaki Kanun Hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3: SÖZLEŞME KONUSU HİZMET, ÖDEME VE SONUÇ BİLDİRİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER

3.1: SÖZLEŞME KONUSU HİZMETİN ADI, KDV DAHİL HİZMET BEDELİ, ÖDEME ŞEKLİ ve TEMEL NİTELİKLERİ

Hizmetin Adı ve Nitelikleri: sunulan hizmet radininon.com sitesinden sunulan nitelikleri ilan edilmiş uzmanlarca hazırlanan radyoloji ikinci görüşüdür. Bu bir sağlık hizmeti olmayıp talep üzerine verilen uzman görüşüdür. Bir araştırma projesi kapsamında verilen bir faaliyet olup sınırlı sayıda hizmet verilmektedir ve SATICI zorunlu durumlarda talebi reddetme hakkına sahiptir. Hizmet süreci sisteme üyelik, gizlilik sözleşmesi onayı, ödeme, tüketicinin talep ve sorulanın ve tetkiklerinin sisteme girilmesi ile başlar. Tüketiciden gelen ve danışmanlık hizmeti talebine konu olan radyolojik tetkikler, ilişkili bilgi ve belgeler ve hastanın sorusu internet yolu ile alınır. Tüketici söz konusu sitede istediği hizmet türünden birini seçecek ve ödemesini KDV dahil olarak yapacaktır. Satıcı bilgileri üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır ve bilgilerin mahremiyet ve gizliliğini sağlamaktan sorumludur. SATICI gönderilen verileri kimliklezştirerek araştırma ve eğitim amaçlı kullanır.

3.2: ÖDEME ŞEKLİ: KREDİ KARTI İLE İŞLEM/HAVALE-EFT İLE İŞLEM

Ödeme internet üzerinden güvenli ödeme yolu ile kredi kartı kullanarak yapılacaktır. Tüketici ödemeyi IBAN aracılığı ile göndermeyi tercih edebilir. Satıcı taksit seçeneği sunmamaktadır ancak kredi kartı kullanan tüketici kendi kredi kartı taksit seçeneği sunuyorsa bu hizmetten yararlanabilir.

3.4: İADE PROSEDÜRÜ:

TÜKETİCİ nin hizmet almaktan cayma hakkını kullandığı çeşitli durumlarda ya da satışa konu olan danışmanlık hizmetinin çeşitli sebeplerle verilememesi ( görüntülerin eksik olması, hizmet için uygun olmaması gibi) veya hakem heyeti kararları ile TÜKETİCİ ye bedel iadesine karar verilen durumlarda ödeme seçeneklerine ilişkin prosedürü aşağıda belirtilmiştir.

a.Kredi Kartı İle Ödeme Seçeneklerinde İade Prosedürü:

Kredi Kartı ile alınmış hizmetin iadesi durumunda SATICI banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği TÜKETİCİ ye nakit para ile ödeme yapmaz. SATICI bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım ile iadesini yapacak olup SATICI ilgili tutarı Bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış olduğumuz prosedür gereğinde TÜKETİCİ ye nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi Kartına iade SATICI nın Banka ya tek seferde ödemesinden sonra Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.

TÜKETİCİ bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder

b. Havala-EFT ile Ödeme Seçeneklerinde İade Prosedürü:

İade TÜKETİCİ den banka hesap bilgileri istenerek TÜKETİCİ nin belirttiği hesaba (hesabın fatura adresindeki kişinin veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır) havale ve EFT şeklinde yapılacaktır. SATICI bankaya hizmet bedelinin tamamını tek seferde geri öder.

Havale-EFT yoluyla alınmış hizmetin iadesi durumunda SATICI banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği TÜKETİCİ ye nakit para ile ödeme yapamaz. SATICI bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığıyla iadesini yapacak olup SATICI ilgili tutarı BANKA ya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış olduğumuz prosedür gereğinde TÜKETİCİ ye nakit olarak ödeme yapılamamaktadır

TÜKETİCİ bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder

3.5: HİZMET SONUCUNUN BİLDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ:

TÜKETİCİ tarafından sisteme yüklenen talepler 24 saat içinde yeterliliği açısından incelenerek ilgili uzmana ataması yapılar. Elde olunan tüketiciden gelen bilgi, belgeler ve görüntüler satıcıya ulaştıktan sonra takip eden 2 (iki) iş günü içerisinde ilgili uzman tarafından bir ikinci görüş sunularak TÜKETİCİ tarafından bildirilen mail adresine iletilir. Eğer TÜKETİCİ sitede yer alan herhangi bir uzmanı bizzat seçmek isterse bu durumda ikinci görüşün hazırlanarak TÜKETİCİ ye iletilmesi daha uzun zaman alabilir ya da SATICI hizmet vermeyi reddedebilir.

MADDE 4: CAYMA HAKKI

TÜKETİCİ SATICI ile imzaladığı işbu Mesafeli Satış Sözleşmesinden 14 (Ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün ; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise TÜKETİCİ nin veya TÜKETİCİ tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak TÜKETİCİ sözleşmenin kurulmasından hizmetin teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

Ancak; elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya TÜKETİCİ ye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmelerde ve cayma hakkını süresi sona ermeden önce TÜKETİCİ nin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, TÜKETİCİ cayma hakkını kullanamaz.

MADDE 5: GENEL HÜKÜMLER

5.1: TÜKETİCİ www.radinion.com.tr internet sitesinde bu sözleşmeye konu hizmete ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5.2: İkinci görüş sözleşme tarihinden itibaren en geç 2 (iki) iş günü içinde teslim edilir. TÜKETİCİ nin sitede yer alan danışmanlardan herhangi birini ismen tercih ederse bu süre daha uzun olabilir ya da talep reddedilebilir.

5.3: Sözleşme konusu hizmet raporu, TÜKETİCİ den başka birisine ait mail adresine TÜKETİCİ nin açık rızası ve beyanı olmadan teslim edilemez

5.4: 385 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için tarafınıza mail olarak iletmiş olduğumuz iade bölümü bulunan faturada ilgili bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra tarafımıza posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.

5.5: Radinion platformuna yüklenen her türlü elektronik sağlık verisinin, bu veriyi yükleyen “TÜKETİCİ”nin kendisine ait değilse verinin sahibinin açık rızasının alınmış olması TÜKETİCİ’nin sorumluluğunda olup, aksi durumların tespitinde Radinion’un ilgili servisi tek taraflı iptal ve iade hakkı vardır.  Buna rağmen açık rıza alınmadan başkasına ait yüklenmiş verinin yüklenmesi ve işlenmesi sonucunda ortaya çıkabilecek tüm maddi, manevi ve hukuki zararlar TÜKETİCİ’ye yüklenecektir.

MADDE 6: UYUŞMAZLIK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; Türk Mahkemeleri yetkili olup; uygulanacak hukuk Türk Hukukudur.

Radinion.com sitesinden üyelik tamamlanması veya Hizmet talebinin onaylanması durumunda TÜKETİCİ işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI: HELCON SAĞLIK YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ