Ücretsiz Danışma İçin

HELCON AŞ ve RADİNİON ilke olarak kamu ve birey sağlığını önceler. Radyolojik tetkikler karmaşık süreçlerdir ve çok sayıda tıbbi soru oluşturur. Bu süreçlere ilişkin sorularınızı bize mail ile iletmeniz durumunda olanaklarımız ölçüsünde ve makul sürede sizleri bilgil...

Güvenlik ve Mahremiyet

Sağlık bilgilerinin paylaşılması ve işlenmesi özel bilgi güvenliği ve gizlilik önlemleri gerektirir. Radinion bu konudaki her türlü uluslararası standarta titizlikle uymakta ve bu alanda çalışmaktadır. Danışmanlık talepleriniz üçüncü şahıslarla paylaşılmayacak, özel g...

Ekibimiz

HELCON AŞ, sağlık bilişimi alanında çalışmak isteyen gençler ve bu alanda deneyimlileri bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Radinion ekibi, teleradyoloji, radyoloji bilişimi, bilgi güvenliği, sağlıkta dijital okuryazarlık gibi farklı alanlarda çalışan teknik uzmanlardan ve rad...

Hangi Konuları Danışabilirim

Radinion pek çok alandan deneyimli ekibi ile radyoloji alanında Bilişim-İletişim Teknolojilerini etkin biçimde kullanmayı hedefler ve projeler üretir. Bu kapsamda, radyolojik tetkikler ya da tetkik süreci ile ilgili kurumsal ya da kişisel olarak bizimle temasa geçebilirsiniz. Radyoloji...

Radyolojik Tetkikler

Radyolojik tetkikler sağlık alanında tanıda önemli yer tutar ve son yıllarda çok etkin bir rol almıştır. MR, mamografi, BT, Anjiografi gibi yöntemlerdir. Yüksek hacimli ve teknik açıdan özellikli verilerdir. Radinion bu verilerin pek çok amaçla işlenebilmesi için projeler üret...