Radinion, radyoloji bilişimi, radyoloji iş akışı optimizasyonu, cihaz planlama, iş analitiği, uzaktan ikinci görüş yazılım alt yapısı, yapay zeka çalışmaları yapar. Çok disiplinli çalışma gerektiren bu alanlarda proje partnerliği sunan bir girişimdir. Bu konularla ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen [email protected] adresi ile temasa geçiniz.

Yükselen teletıp yaklaşımı doğrultusunda ulusal ve uluslararası girişimler için uzaktan erişim ile özellikli radyolojik tetkikler konusunda ikinci görüş altyapısı yazılımı en önemli projelerindendir. Bu proje kapsamında olanaklar ölçüsünde ve kısıtlı sayıda ikinci görüş sunmaktadır. Bunun için lütfen aşağıdaki başlıkları okuyunuz.

İKİNCİ GÖRÜŞ
İkinci görüş sadece radyoloji değil tıbbın pek çok alanında uygulanmaktadır ve önemli bir hasta hakkıdır. Tanı ve tedaviyi ilgilendiren özel durumlarda bir uzmandan yeniden değerlendirme talep etme olarak tanımlanabilir. İkinci görüşü hasta talep edebileceği gibi bazı durumlarda ilgili hekimi de isteyebilir. Radyoloji tetkikleri tanı ve tedavi kararı açısından önemlidir. Bazı özellikli durumlarda ikinci görüş tedavi sürecini değiştirebilen kritik önem arz edebilir.

RADİNİON İKİNCİ GÖRÜŞ İLKELERİ
Bu hizmetin birincil raporlama amaç yerini almadığını ve  bir sağlık hizmeti olmadığını unutmayınız. Özellikli radyolojik tetkikler konusunda ikinci görüş ya da sorularına yanıt almak isteyen hastalara, hekimlerine ya da kurumlara ilgili tetkik alanında özel uzmanlığı bulunan danışmanlar aracılığı ile bir görüş iletilir.
RADİNİON ilke olarak çekimi ve raporlanması tamamlanmış, yeterli klinik bilgi ile başvurulan ve asgari tetkik kalitesine sahip radyolojik tetkiklere ikinci görüş  sunmaktadır.

RADİNİON bu amaçla aşağıdaki iki biçimde görüş iletir:

Tetkik ve sorularınız ilettikten sonra size en uygun uzmanı Radinion seçebilir: Bu durumda tetkikiniz ulaştıktan sonra size sorularınızın yanıtını, uzman yorum ve önerilerini sunan bir görüş iletilecektir.

Danışmanlarımız arasından belirli bir uzman tercih edebilirsiniz: Bu durumda tercih ettiğiniz uzmanın uygunluk durumuna ve olanaklara göre size ikinci görüş iletilebilecektir.

RADİNİON bu süreçteki deneyim ve verileri mahremiyet ilkelerinden taviz vermeyerek ve hasta ya da sorumlu yakınından onay alarak araştırma amaçlı kullanacaktır.

İKİNCİ GÖRÜŞ SÜRECİ

Danışmanlık süreci aşağıdaki adımlardan oluşmaktadır
-Sisteme üyelik
-Uzman tercih durumunun belirlenmesi
-İkinci görüş talep ettiğiniz tetkike ait görüntüleri, sorularınız ve gerekli olduğunu düşündüğünüz belgeleri sistemdeki ilgili sekmeler aracılığı ile yükleme
-Ödeme sürecini tamamlama
-Görüntüleri yükleme
-İkinci görüşün hazırlanarak başvuru sahibine ulaştırılması

İKİNCİ GÖRÜŞ BİLEŞENLERİ


-Bu görüşü nasıl kullanacağınıza ait bilgilendirme sayfası
-Hasta bilgileri
-RADİNİON’a ulaşan klinik bilgi, hasta ya da hekim soruları varsa iletilen diğer ilgili tetkiklerin özeti
-İletilen radyolojik tetkiklerin gerekli teknik değerlendirilmesi
-Radyolojik bulguların tanımlanması
-Hasta ya da hekimin vermiş olduğu klinik bilgi bilgilerlegörüntülerin birlikte değerlendirilerek sunulan bir yorum
-Gerekli durumlarda öneri ve hasta ya da hekimin özellikli sorularına yanıt

GÖRÜNTÜ YÜKLEME
“İkinci görüş talep et” sekmesi altındaki adımlar izlenerek RADİNİON tarafından hazırlanmış projenin altyapı ve uygulamalar yardımı ile yüklenebilmektedir. Radyolojik görüntüler büyük hacimli verilerdir. Bu nedenle yükleme yapacağınız internet ağının yeterince yüksek yükleme hızına sahip olması önemlidir. Ne yazık ki standart ev ağlarında bu hız yüksek olamayabilir. RADİNİON bu amaçla en uygun ve kolay yükleme ara yüz seçeneğini proje kapsamında hazırlamaktadır. Ancak tetkiklerin hacim büyüklüğüne ve internet hızınıza göre radyolojik tetkikleri yükleme RADİNİON tarafından hazırlanmış program yardımı olsa da uzun süre alabilmektedir. Bu durumda size en yakın bulunan yüksek yükleme ağları (metronet ağ bulunan kurumlar ya da internet kafe vs) gibi ağlar tercih edilmelidir.

Yükleme aşamasında en önemli sorun ağ yükleme hızının düşük olmasıdır. Bu durumda yüksek yükleme hızına ait bir bağlantı kullanılmalıdır.   Yükleme hızı bakımından GSM üzerinden yapacağınız bağlantı standart ev internetlerinden daha hızlı olabilmektedir.
Gerekli adımları tamamladıktan sonra sistem tarafından sunulan görüntü yükleme penceresi ekranınıza geldiğinde tetkik dosyalarınızı sürükle-bırak yöntemi ile ya da bilgisayarınızdaki ilgili klasörü göstererek yükleyebilirsiniz.

Bu aşamada sorularınız olursa telefon, elektronik posta ile ya da RADİNİON TEKNİK DESTEK HATTI’na başvurabilirsiniz, size en kısa sürede yanıt verilecektir.