İKİNCİ GÖRÜŞ DANIŞMANLIK
İkinci görüş sadece radyoloji değil tıbbın pek çok alanında uygulanmaktadır ve önemli bir hasta hakkıdır. Tanı ve tedaviyi ilgilendiren özel durumlarda bir uzmandan yeniden değerlendirme talep etme olarak tanımlanabilir. İkinci görüşü hasta talep edebileceği gibi bazı durumlarda ilgili hekimi de isteyebilir. Radyoloji tetkikleri tanı ve tedavi kararı açısından önemlidir. Bazı özellikli durumlarda ikinci görüş danışmanlığı tedavi sürecini değiştirebilen kritik önem arz edebilir.

RADİNİON NASIL HİZMET SUNMAKTADIR
RADİNİON radyolojik tetkikler konusunda ikinci görüş danışmanlık raporu ya da sorularına yanıt almak isteyen hasta ve hekimlere ilgili tetkik alanında özel uzmanlığı bulunan danışmanlar aracılığı ile rapor sunar.
Danışmanlık hizmeti hastaların gönüllü talebi üzerine ya da hekimlerin hastalara önerisi ile olur. RADİNİON çekimi ve raporlanması tamamlanmış, yeterli klinik bilgi ile başvurulan ve asgari tetkik kalitesine sahip radyolojik tetkiklere danışmanlık hizmeti sunmaktadır. RADİNİON üzerinden aşağıdaki iki biçimde danışmanlık talep edilebilir:

Tetkik ve sorularınız ilettikten sonra size en uygun danışmanı Radinion seçebilir: Bu durumda tetkikiniz ulaştıktan sonra iki iş günü içerisinde size sorularınızın yanıtını, uzman görüşü ve önerilerini sunan bir danışmanlık raporu iletilecektir.

Danışmanlarımız arasından belirli bir danışman tercih edebilirsiniz: Bu durumda tercih ettiğiniz danışmanın uygunluk durumuna göre size danışmanlık raporu iletilecektir. Bu durumda iki iş günü hizmet garanti edilememektedir.

DANIŞMANLIK HİZMET ALMA SÜRECİ

Danışmanlık süreci aşağıdaki adımlardan oluşmaktadır
-Sisteme üyelik
-Danışman tercih durumunun belirlenmesi
-Danışmanlık hizmeti talep ettiğiniz tetkike ait görüntüleri, sorularınız ve gerekli olduğunu düşündüğünüz belgeleri sistemdeki ilgili sekmeler aracılığı ile yükleme
-Ödeme sürecini tamamlama
-Görüntüleri yükleme
-Danışman raporunun hazırlanarak başvuru sahibine ulaştırılması

DANIŞMANLIK RAPORU

Danışmanlık raporu hastalığınız ve tetkikleriniz alanında RADİNON tarafından seçilmiş deneyimli danışmanlarca ya da sizin tercih ettiğiniz danışmanlar aracılığı ile hazırlanmaktadır. Danışmanlık raporu aşağıdaki bileşenlerden oluşur:
-Raporu nasıl kullanacağınıza ait bilgilendirme sayfası
-Hasta bilgileri
-RADİNİON’a ulaşan klinik bilgi, hasta ya da hekim soruları varsa iletilen diğer ilgili tetkiklerin özeti
-İletilen radyolojik tetkiklerin gerekli teknik değerlendirilmesi
-Radyolojik bulguların tanımlanması
-Hasta ya da hekimin vermiş olduğu klinik bilgi ve diğer ilgili bilgilerle birlikte değerlendirilerek sunulan bir danışman yorumu
-Gerekli durumlarda öneri ve hasta ya da hekimin özellikli sorularına yanıt

GÖRÜNTÜ YÜKLEME
“Şimdi Hizmet Al” sekmesi altındaki adımlar izlenerek RADİNİON tarafından hazırlanmış altyapı ve uygulamalar yardımı ile yüklenebilmektedir. Radyolojik görüntüler büyük hacimli verilerdir. Bu nedenle yükleme yapacağınız internet ağının yeterince yüksek yükleme hızına sahip olması önemlidir. Ne yazık ki standart ev ağlarında bu hız yüksek olamayabilir. RADİNİON bu amaçla en uygun ve kolay yükleme ara yüz seçeneğini hazırlayarak size sunmuştur. Ancak tetkiklerin hacim büyüklüğüne ve internet hızınıza göre radyolojik tetkikleri yükleme RADİNİON tarafından hazırlanmış program yardımı olsa da uzun süre alabilmektedir. Bu durumda size en yakın bulunan yüksek yükleme ağları (metronet ağ bulunan kurumlar ya da internet kafe vs) gibi ağlar tercih edilmelidir.

Yükleme aşamasında en önemli sorun ağ yükleme hızının düşük olmasıdır. Bu durumda yüksek yükleme hızına ait bir bağlantı kullanılmalıdır.   Yükleme hızı bakımından GSM üzerinden yapacağınız bağlantı standart ev internetlerinden daha hızlı olabilmektedir.
Gerekli adımları tamamladıktan sonra sistem tarafından sunulan görüntü yükleme penceresi ekranınıza geldiğinde tetkik dosyalarınızı sürükle-bırak yöntemi ile ya da bilgisayarınızdaki ilgili klasörü göstererek yükleyebilirsiniz.

Bu aşamada sorularınız olursa telefon, elektronik posta ile ya da RADİNİON DESTEK HATTI’na başvurabilirsiniz.
Eğer uygun bir bağlantı yok veya görüntüler çok yüksek hacimli ise ya da başka bir sorun varsa, görüntüleri içeren CD ya da bellek gibi materyalleri kargoyla RADİNİON adresine göndermek son ve kesin seçenek olacaktır.