Radyolojik tetkikler sağlık alanında tanıda önemli yer tutar ve son yıllarda çok etkin bir rol almıştır. MR, mamografi, BT, Anjiografi gibi yöntemlerdir. Yüksek hacimli ve teknik açıdan özellikli verilerdir. Radinion bu verilerin pek çok amaçla işlenebilmesi için projeler üretmektedir. Bu kapsamda en önemli projesi UDBS (uzaktan ikinci görüş bilgi sistemidir). Radyolojik tetkiklere uzaktan ikinci görüş sıklıkla gereksinim duyulmaktadır. Radinion, ilgili disiplinlerdeki deneyimli ve genç tüm paydaşları bir araya getirerek uzaktan ikinci görüş için ulusal ve uluslararası kullanım amaçlı bir yazılım projesi gerçekleştirmektedir.

Uzaktan ikinci görüş, coğrafi yere bağlı kalmaksızın hasta, hekim, kurum ve ilgili uzmanları bir araya getirmek olarak özetlenebilir. İkinci görüş tercih edilmesi durumunda radyolojik görüntüler tetkikin yapıldığı sağlık kuruluşundan temin edilebilir. Sağlık kuruluşları bu tetkikleri çeşitli yöntemlerle verecektir (CD, DVD, USB, bağlantı vs gibi).