2001’de Radyoloji Uzmanlık eğitimini tamamladı. 2005’te Doçent, 2011’de Profesör oldu.

Radyoloji üst ihtisasını 2001-2002 yıllarında ABD’de Milwaukee, Wisconsin’deki Medical College of Wisconsin Radyoloji Bölümü’nde vücut görüntülemesi alanında tamamladı.

Karın Organlarının ve özellikle karaciğer ve prostat Görüntülenmesi (çok detektörlü bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme), Koroner BT Anjiyografi, BT-MR Anjiyografi üzerine çalışmaktadır. Prof Dr Muşturay Karçaaltıncaba, karın hastalıkları ve kanserli hastalara yönelik 200.000’in üzerinde radyolojik tetkik değerlendirmiştir. Halen Hacettepe Üniversitesinde Profesör olarak çalışmaktadır.

Pubmedde 204 makalesi yayınlanmış olup, makaleleri 380.000’den fazla okunmuştur. Bayındır Hastanesi, Hacettepe Üniversitesi, TÜBİTAK Teşvik ödülleri ve TÜBA-GEBİP ödüllerini almıştır. Yurtdışı (43 ülkede) ve yurtiçi kongrelerde 355’ten fazla davetli konuşma yapmıştır. H-indeksi 36 olup, 38 uluslararası dergiye hakemlik yapmaktadır. Kuzey Amerika Radyoloji Derneği (RSNA) Uluslararası Radyoloji Eğitimi Komitesi üyeliğine seçilmiştir ve IRIYA alt komitesi başkanıdır. Abdomen radyolojisi, PIRADS, LIRADS standardizasyon alanlarında radinion danışmanlığını yapıyor.