Baş ağrısı çok sık rastlanan bir bulgudur. Çok sayıda nedeni vardır. Beyin ağrısız bir organdır. Baş ağrısı beyin zarları, beyin damarları veya kafa kemiklerinden kaynaklanabilir. Baş ağrısı yalnız başına olabildiği gibi, başka belirtilerle birlikte bulunabilir. Baş ağrısı, özellikle ani olması, alışıldık ağrı karakterinde değişiklik, eşlik eden başka belirtiler var ise önemli olabilir hatta bazen aciliyet oluşturabilir. Baş ağrısı durumunda ilgili hekiminiz ağrının yeri, sıklığı, şekli, eşlik eden belirtiler ve muayene bulguları ile değerlendirecek ve gerektiğinde size radyolojik görüntüleme önerecektir.