Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Aynı fakültenin Radyoloji Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini 1993’te tamamladı. 1997’de doçent, 2003’te profesör oldu. Halen aynı bölümde profesör ve çocuk radyolojisi bilim dalı başkanı olarak görev yapıyor.

1993-1995’te ABD’de Indiana Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı’nda pediatrik radyoloji üst ihtisasını tamamladı. 1998-1999’da ABD’de St. Jude Çocuk Hastanesi Radyoloji Bölümü’nde pediatrik vücut MRG fellowluğu yaptı.

2004 yılında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Teşvik Ödülü’nü kazandı. Avrupa Pediatrik Radyoloji Derneği tarafından 2014 yılında “Onur üyeliği”ne seçildi. Uluslararası endeksler tarafından izlenen dergilerde 100’den fazla bilimsel yazısı vardır.

Yenidoğan radyolojisi, çocuklarda toraks, abdomen görüntüleme ve onkolojik hastalıklar özel ilgi alanını oluşturmaktadır. Radinion girişiminde; Çocuk Radyolojisi ve audit esasları danışmanlığını yapıyor