“Boyalı tetkik” olarak da hastalarca adlandırılabilen ve vücuda bir madde (kontrast) verilerek yapılan tetkiklere zaman zaman ihtiyaç duyulur. Bu kontrast hem BT hem MR için hem de diğer radyolojik yöntemler için kullanılabilir. Gerektiği durumlarda tanı doğruluğuna çok katkı yapabilir. İncelenen hastalığa göre oral (ağızdan), rektal yolla ya da damar yolu ile kontrast madde verilir. Kontrast maddenin her zaman yapılması gereksizdir. Aranılan hastalığa, klinik soruya göre ya da bazı durumlarda hekiminizin önerisi doğrultusunda radyoloğunuz tarafından en uygun planlama yapılır ve gerektiği durumlarda kontrast madde verilir. Böbrek yetmezliği gibi bazı özel durumlarda kontrast madde verilmesi gerekse de tercih edilmeyebilir, bu durumda kontrast maddenin tanıya ve tedaviye katkı derecesi göz önünde buldurularak ve gerekli önlemler alınarak uygulanır.