Abdomen ve Genito-Üriner Sistem Hastalıkları Radyolojisi

1992 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Radyoloji uzmanlığını aldı. “Massachusettes General ” Hastanesinde non vasküler girişimsel radyoloji alanında çalıştı. 1994 yılından itibaren Akdeniz Üniversitesi’nde Ultrasonografi, Abdomen ve Genito Üriner Sistem Hastalıkları Radyoloji, non vasküler Girişimsel Radyoloji alanlarında öğretim üyesi olarak çalıştı.  Türk Ultrasonografi Derneği Başkanlığını yürüttü, çeşitli uluslararası meslek örgütlerinde aktif olarak yer aldı. Radyoloji eğitimi, yönetimi ilgi alanlarından olup Halen Koç Üniversitesi’nde radyoloji profesörü olarak görev yapıyor.