2003 yılında Bilgisayar Mühendisliği Lisans eğitimini tamamladı.
Yapay zeka ve tıbbi görüntüleme alanıyla ilgilenerek Radyoloji ve derin öğrenme alanında tezini sundu ve 2019 yılında yüksek lisansını tamamladı. Halen Osman Gazi Üniversitesinnde Bilgi Güvenliği alanında doktora yapıyor.

2006 yılından itibaren Tıbbi Görüntüleme alanında yazılım geliştiriciliği, proje yöneticiliği ve Ar-Ge takım direktörü olarak özel şirketlerde görev aldı. Bu süreçte, tamamı görüntüleme bilişimi ve yazılımı alanında olan iki adet Tubitak 1507, bir adet 1501 projesinin yürütücülüğünü yaptı ve her üç projesi de başarıyla tamamlanarak ticarileşti.

2016 yılında radyoloji bilişimi ve yazılımı alanında kendi şirketini kurdu. Bu şirket kapsamında yazılım geliştirme, proje uygulama, entegrasyon çözümleri, yapay zeka, görüntüleme bilişimi alanlarında faaliyetlerine devam ediyor.

2018 yılında Tubitak 1512 programı kapsamında “Üç Boyutlu Karaciğer Bölütleme” başlıklı başvurusu ile desteklenmeye hak kazanarak, yerli bir yapay zeka projesi gerçekleştirdi ve başarıyla tamamladı.

Görüntüleme bilişimi, yazılımı, PACS, yapay zeka alanlarında çalışıyor ve HELCON AŞ PACS danışmanlığını yapıyor.