Kişisel verilerin gizlilik ve mahremiyetine ve bu sitede sunulan ikinci görüş olarak sunulan hizmetin kullanımına ilişkin hususları içeren bu sekmeyi onayladığınız zaman kişisel verilere ait gizlilik, mahremiyet konularını ve adıgeçen hizmete ilişkin aşağıdaki konuları talep eden ve hizmet sağlayıcı açıkça kabul etmiş olur.

HELCON Sağlık Yazılım ve Ticaret A.Ş. nin bir girişimi olan ve AR-GE proje kapsamında internet üzerinden radyolojik tetkiklere ait ikinci görüş veren radinion platformu radinion.com sitesi aracılığı ile hizmet sunar. Bu hizmet hastanın veya sorumlu yakınının ya da hastadan açık rıza almış olma sorumluluğu ve yükümlüğü kendinde olması koşulu ile ilgili kişinin talebi ve onayı ile başlar.

Bu sözleşme onayı ile aşağıda belirtilen konuları ve olası riskleri de kabul ettiğinize dair açıkca rıza vermiş, beyan ve taahhüt etmiş bulunmaktasınız.

  • İkinci görüş; hizmet talep edilen tarafından verilen bilgi, görüntü ve belgelere dayanır. Bu nedenle birinci radyolojik tetkik raporlamasının yerini tutmak amaçlı değildir ve bu bir sağlık hizmeti değildir. Ayrıca talep ettiğiniz hizmet kapsamında sizi muayene etme olanağımız bulunmaması ve ilettiğiniz tetkik kalitesinden sorumlu olmamamızdan kaynaklanan ya da hizmet talep eden tarafından eksik sunulan bilgi nedeniyle olası riskleri vardır ve bu risklerin sorumluluğu şirketimize yüklenemez. Bu nedenle hiçbir zaman sizi muayene eden hekimin tanı, tedavisi veya konsültasyonu olarak yorumlanamaz.
  • Sunulan hizmet kapsamında vermiş olduğumuz ikinci görüş, tavsiye niteliğinde olup, herhangi bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Tarafımızdan sunulan ikinci görüşü hekiminiz ile paylaşarak ilgili tıbbi hizmete karar verilmesi gerekmektedir.
  • İkinci görüş talep etmiş kişi olarak, bu sitedeki uygulamalar aracılığıyla kendinize veya bir yakınınıza ya da açık rıza ve onayını almış kişilere ait göndermiş olduğunuz yazılı veya görüntü şeklindeki kişisel veriler ve sağlık verileri için; T.C. Anayasası, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve yürürlükte olan diğer birincil ve/veya ikincil mevzuat ile koruma altına alınmış kişisel veriler hususundaki yükümlülüklerin sorumluluğunun tarafınıza ait olduğunu kabul ve taahhüt etmiş bulunmaktasınız.
  • Bu sözleşmeyi onaylamanızla, bu site aracılığı ile sunulan ikinci görüş süreci kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu ve Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca bilgilendirildiğinizi ve aydınlatılmış rızanızın olduğunu kabul ve beyan etmiş olmaktasınız.
  • İkinci görüş uygulamasından yararlanan kişi olarak, sistemimiz aracılığıyla tarafınızca sizin dışınızda bir başkasına ait evrakların şirketimize gönderilmesi halinde, oluşabilecek özel hayatın gizliliğini ihlal suçu başta olmak üzere mevzuat kapsamındaki tüm hak ihlallerinde sorumluluk tarafınıza aittir.
  • Şirketimiz bu ağ aracılığı ile internet ortamında paylaşmış olduğunuz belgelerin sistem güvenliliği içinde gerekli önlemleri almakla sorumludur. Ancak hizmet talep eden kusuru nedeniyle kaynaklanan internet kaynaklı mahremiyet ihlali ya da 3. kişilerle paylaşımlarından şirketimiz sorumlu değildir.
  • Şirketimize iletmiş olduğunuz veriler en az bir yıl süre ile ücretsiz olarak saklanacaktır. Ancak ayrıca tercih ve talep etmeniz durumunda, bu veriler kalıcı olarak sistemimizden silinecektir
  • İletmiş olduğunuz veriler kimliksizleştirilerek ve hasta kimliğinin belli olmayacağı tüm önlemler tarafımızdan alınarak proje, araştırma ve eğitim amaçlı kullanılabilecektir.