Vasküler ve Nonvasküler Girişimsel Radyoloji

Dr. Saim Yılmaz, 1992 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden radyoloji uzmanlığını aldı ve aynı birimde 2011 yılına kadar öğretim üyeliği yaptı. 1992 yılınan beri girişimsel radyoloji alanında çalışmakta olup halen Özel Varisson Girişimsel Radyoloji ve Tanı Merkezi’nde çalışıyor. 70’den fazla bilimsel makale yazdı ve toplam 7 bilimsel ödül kazandı.