Dr. Emel Durmaz

Meme Hastalıkları Radyolojisi Dr. Emel Durmaz halen Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde radyoloji profesörü olarak görev yapmakta olup 22 yıldır Meme Hastalıkları Radyolojisi alanında çalışıyor. Meme hastalıklarında LASER teknikleri projesi katılımcısı. BIRADS, standardi...

Dr. Kader Karlı Oğuz

Dr. Kader Karlı Oğuz 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden radyoloji uzmanlığını aldı, 2001 yılında Johns Hopkins Üniversitesi’nde fonksiyonel MRG teknikleri üzerinde çalıştı, 2011 yılından itibaren Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde radyoloji profes...